Behöver ni utbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, barn och unga i samhällsvård eller i lex Sarah-regleringen? Handledning eller metodstöd till handläggare? Har ni ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl. SOSFS 2011:9? Behöver ni hjälp med barnavårds-, familjehems- eller lex Sarah-utredningar? Verksamhets- eller metodutveckling?

Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör vill jag bidra till växt och utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. 

Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi.

Vill ni öka rättssäkerheten i verksamheten?

Då behöver medarbetarna ges möjlighet till ökad  kunskap i socialrätt, handläggning och dokumentation och utredningsmetodik.
Verksamheten behöver också ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl. SOSFS 2011:9, med rutiner och stöddokument för handläggarnas dagliga arbete, men också med rutiner för hantering av avvikelser så som lex Sarah.

Vill ni ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra i er verksamhet?

Då behöver ni en genomlysning av verksamhetens kvalitet där både utvecklingsområden och framgångsfaktorer synliggörs och där det framgår vad som behöver förändras. Det kan handla om kvalitetsaspekter i förhållande till lag och föreskrift och brukarperspektiv, men det kan också handla om ekonomiska aspekter där syftet är att ta reda på om bästa möjliga arbete genomförs i förhållande till vad det kostar. 

Behöver ni utveckla verksamheten?

Då behöver ni metodutveckling, metodstöd och coachning eller handledning. Verksamhetsutveckling går hand i hand med personalens utveckling. Förändrade och förbättrade arbetsmetoder kräver metodstöd för att de ska implementeras och få fäste i verksamheten. Att växa i socialt arbete kräver handledning, ibland i grupp och ibland enskilt. 

Behöver ni hjälp med praktiskt socialt arbete eller arbetsledning?

Då behöver ni en erfaren, självständig socionom med god samverkansförmåga som kan kliva rakt in verksamheten och göra barnavårdsutredningar, familjehemsutredningar och samspelsobservationer eller arbetsleda medarbetare.

Allt detta erbjuder Fortsätt Växa AB. 

Vill ni veta mer om vad Fortsätt Växa kan erbjuda klicka på fliken Tjänster ovan. Du är också välkommen att höra av dig så kan vi tillsammans diskutera vad som blir bäst för just er verksamhet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Fortsätt Växa AB samarbetar med Infosoc och använder Infosoc Rättsdatabas! Klicka här, om du vill läsa mer om detta!